001-020

www.aukcnidum.cz

 131. AUKCE OSTRAVA - 28.6.2020

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Zápeca Karel

"Vrátná dolina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. ZÁPECA, nedatováno, vzadu na blind rámu rukou MALÁ FATRA - TERCHOVÁ - SOKOLÍ.

 

50 x 66 (66 x 81) cm

 

4 900 Kč

 

 

Zápeca Karel (1893-1975)

Malíř, pedagog, legionář. Studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl později profesorem v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži, od roku 1924 tvořil v Luhačovicích. Vystavoval obrazy z vlasti, Ruska i Sibiře.

(21.7.1893 Luhačovice - 20.9.1975 Luhačovice)

 

 
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

2

 

Bezděk František

"Krojovaná dívka při polní práci - okrajování řepy"

 

impresionistický akvarel a kvaš, signováno vlevo dole F BEZDĚK, datováno 1935, adjustováno v paspartě a rámu, zaskleno.

 

28 x 42 (50,5 x 61) cm

 

1 900 Kč

 

 

Práce malíře ceněného převážně za folklórní témata ze života na Slovácku.

Mimořádná cenová nabídka.

 

 

Bezděk František (1906-1983)

Ilustrátor, kreslíř, malíř, autodidakt, vyučený malíř dekorací. Navštěvoval kurzy kresby u Františka Süssera na Škole uměleckých řemesel v Brně. V jeho díle je zastoupena i malba krajiny s náměty čerpanými převážně z okolí Uherského Ostrohu, či zpracování různých námětů z pobytu doma i v zahraničí, avšak dominantní u něj byla tvorba národopisná figurální ze slováckého prostředí. Byl označován jako malíř slováckého lidu.

(5.10.1906 Uherský Ostroh - 7.3.1983 Uherský Ostroh)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

3

 

Musil P.

"Horská bystřina"

 

olej na dřevě, signováno vpravo dole P. MUSIL, kvalitní práce v dobové adjustaci, kolem roku 1925.

 

40 x 50 (46 x 56) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

4

 

Hrádek Josef

"Valašská veselice"

 

linoryt kolorovaný akvarelem, signováno vpravo dole tužkou, čteno Jos. HRÁDEK, datováno 1942. Adjustováno v paspartě, pod sklem.

 

27 x 36 (40 x 52) cm

 

1 400 Kč

 

 

Hrádek Josef (1904-?)

Malíř, grafik, pedagog. Studoval na UMPRUM v Praze u profesora Arnošta Hofbauera a Vratislava Brunnera, podnikl studijní cesty do Francie, Jugoslávie a Bulharska. V Ostravě spolupracoval jako jevištní výtvarník s Národním divadlem moravskoslezským. Vedle pedagogické a scénografické činnosti se věnoval plně malířství.

(14. 6. 1904 Prostějov - 23. 1. 1999 Praha)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

5

 

Bělocvětov Andrej

"Souboj"

 

abstraktní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tempera, signováno vlevo nahoře BĚLOCVĚTOV, nedatováno, skvělá práce bezesporné galerijní úrovně. Rámováno, zaskleno.

 

31 x 43 (38 x 50) cm

 

4 500 Kč

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Původním jménem Belotsvetov - Theakston, narozen v Praze, absolvoval Akademii v Praze, člen skupiny Máj 57, výborný moderní malíř, zastoupen v Národní galerii Praha.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

6

 

Toman

"Krávy na horské pastvině s výhledem do krajiny"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole TOMAN, nedatováno, výborná práce české impresionistické krajinářské školy.

 

22 x 31,5 (28 x 37,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Toman

"Stará dřevěnice v letní horské krajině"

 

olej na tvrzené malířské lepence se strukturou plátna, signováno vlevo dole TOMAN, nedatováno, práce české impresionistické krajinářské školy.

 

22 x 22 (28 x 28) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

Strnadel Pavel

"V létě"

 

komorní pastel, signováno vpravo dole P. STRNADEL, datováno 1990 (částečně kryto paspartou), umělecká adjustace, pasparta, sklo, rám. Vzadu štítek DÍLA a oválné razítko ČFVU.

 

11 x 9 (31 x 28) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce 9

 

Strnadel Pavel (*1951)

Pedagog, ilustrátor, malíř, člen Klubu frenštátských výtvarníků. Studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci u Aljo Berana, Miroslava Štolfy a dalších. Působil na Ostravské univerzitě a na Základní umělecké škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. V listopadu 2019 se konala rozsáhlá výstava jeho obrazů ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm.

(nar. 17.9.1951 Frýdek-Místek)

 

     
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

9

 

Strnadel Pavel

"Loďky na jezeře"

 

komorní pastel, signováno vpravo dole P. STRNADEL, datováno 1990, umělecká adjustace s paspartou. Vzadu štítek DÍLA a oválné razítko ČFVU.

 

Ve výřezu 11 x 9 (31 x 28) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce 8.

 

Strnadel Pavel (*1951)

Pedagog, ilustrátor, malíř, člen Klubu frenštátských výtvarníků. Studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci u Aljo Berana, Miroslava Štolfy a dalších. Působil na Ostravské univerzitě a na Základní umělecké škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. V listopadu 2019 se konala rozsáhlá výstava jeho obrazů ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm.

(nar. 17.9.1951 Frýdek-Místek)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

10

 

Břežný František

"Žena sbírající byliny na poli"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole BŘEŽNÝ, datováno 1924 od Val. Meziříčí, mimořádně kvalitní impresionistická krajinářská práce, vzadu zachována poznámka: 1.1.1926 koupeno i s rámem za Kč 250.

Za tuto cenu se v té době pořídil týdenní pobyt v Paříži

 

30,5 x 25,5 (47,5 x 37) cm

 

2 900 Kč

 

 

Břežný František (1892-?)

Malíř a ředitel měšťanské školy v Michálkovicích, malířství studoval u Kalvody, dále pak v Benátkách a Paříži.

(1892 Petřivald)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

 

Emler František

"Rybář u vody a jeho úlovek", "Masopustní průvod vesnicí", "Spící přátelé - pes a kočka"

 

tři barevné litografie, každá signována vpravo dole F. EMLER, prostřední číslována 30/100, další dvě autorské tisky. Adjustováno ve společné paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 8 x 7,5 cm, 10 x 8,5 cm, 8,5 x 8,5 cm (společný rám 23,5 x 41,5) cm

 

600 Kč

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále u Carla Silveriho na Accademia di belle arti v Římě. 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

   
   
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

12

 

nesignováno

"Společnost na pramici, na břehu dva jezdci na koních"

 

olej na staré tvrzené lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny 19. století, figurální scenérie, kvalitní odpovídající rámeček. Obrázek potřebuje menší restaurátorský zásah.

 

17 x 21,5 (22 x 26,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

13

 

Držkovic Valentin

"Portrét muže ve středním věku - tatíček Švidrnoch z Velké Polomi"

 

olej-tempera na sololitu se strukturou plátna, signováno vlevo dole V. DRŽKOVIC, nedatováno, kvalitní dobový rám.

 

22 x 16 (29,5 x 22) cm

 

2 800 Kč

 

 

Držkovic Valentin (1888-1969)

Významný moravský malíř, grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu. V letech 1912 - 1920 studoval na vídeňské akademii u Jettmara, dále v Berlíně a Paříži. Dlouhou dobu tvořil v Paříži, kde byl členem SOCIÉTE des ARTISTES INDÉPENDANTS. Od roku 1936 žil v Třebovicích, později v Opavě. Úspěšně vystavoval ve Vídni 1919 - Künstlerhaus, 1920 - Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants.

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

 

     
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Emler František

"Rybář a jeho úlovek"

 

komorní barevná litografie, signováno vpravo dole F. EMLER, číslováno 28/50, paspartováno, nerámováno.

 

Ve výřezu 8 x 16 (20,5 x 28) cm

 

300 Kč

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále u Carla Silveriho na Accademia di belle arti v Římě. 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Emler František

"Košt ve vinném sklípku"

 

komorní litografie, signováno vpravo dole F. EMLER, číslováno 6/50, nedatováno. Adjustováno v široké paspartě, rámováno.

 

12 x 9,5 (29,5 x 23) cm

 

300 Kč

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále u Carla Silveriho na Accademia di belle arti v Římě. 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

 

Vašíček Vladimír

"Abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika - grafický list ručně kolorovaný akvarelem a kvašem, signováno vpravo dole VAŠÍČEK, datováno 1965, paspartováno.

 

Ve výřezu 26,5 x 55,5 (42 x 73) cm

 

8 500 Kč

 

 

Vašíček Vladimír (1919-2003)

Malíř, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století.

(29.9.1919 Svatobořice-Mistřín, Hodonín - 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

100

17

 

Kristin Vladimír

"Slezskoostravský hrad"

 

kombinovaná technika - akvarel, voskovky, pastel, tuš na hrubém papíru, signováno vpravo dole VL. KRISTIN, nedatováno, adjustace pod antireflexním sklem, čištěno.

 

Ve výřezu 26 x 40 (51 x 61) cm

 

5 500 Kč

 

 

Kristin Vladimír (1894-1970)

Významný malíř ostravského regionu, ilustrátor, scénograf, grafik, studoval ve Vídni, člen MSVU, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, v literatuře rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii Praha, v ostravské GVU a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu s Tkaczykem, Salichovou a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec.

(25.7.1894 Moravská Ostrava - 13.11.1970 Ostrava)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Břuska Jan

"Na samotě"

 

barevný pastel, vzadu signatura a text "Václavice", rámováno, zaskleno.

 

44,5 x 60 (53,5 x 69) cm

 

1 800 Kč

 

 

     
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

Janda Karel

"Chalupy na kraji vesnice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. JANDA, nedatováno.

 

56,5 x 65,5 (69 x 77,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Janda Karel (1880-?)

Dekorativní sochař, studoval na UMPRUM v Praze u Suchardy a Kloučka, od roku 1922 byl hlavně zaměstnán v Uměleckoprůmyslovém ateliéru Julia Halmana jako sochař modelér na pracích dekorativních figur a ornamentů při opravách starých památek.

(28.9.1880 Praha - ?)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Adamíček Josef

"Tři grácie"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole ADAMÍČEK, datováno 1931, umělecký rám z masivu, reprezentativní celek.

 

56 x 47 (82 x 74) cm

 

35 000 Kč

 

 

Adamíček Josef (1904-1979)

Malíř, ilustrátor, návrhář divadelních kostýmů, tvorba loutek. Studoval na škole uměleckých řemesel ve Vídni u profesora Maliny.

(3.1.1904 Vídeň - 31.1.1979 Brno)

 

       
      131. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE