001-020 www.aukcnidum.cz

 107. AUKCE BRNO - 23.7.2020___ČTVRTEK__18 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Hýžová Jaroslava

"U Jelsy na Hvaru"

 

olejový pastel, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1969. Vzadu papírový autorský štítek s razítkem ČFVU, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 29 x 40,5 (53,5 x 65,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

2

 

Hýžová Jaroslava

"Noc v Nesebaru"

 

olejový pastel, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1970. Vzadu autorský papírový štítek, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 29 x 40,5 (53,2 x 65,4) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

3

 

Hofman Karel

"Valašský jarní motiv - pasáčci oveček"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou K. HOFMAN, vlevo dedikace: " Halfarovi srdečně….", rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 43 x 48 (68,5 x 71) cm

 

2 700 Kč

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

4

 

Hofman Karel

"Tančící Valaši"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou K. HOFMAN, vlevo číslování 137/200. Rámováno paspartováno.

 

Výřez 50,5 x 50,5 (59 x 60,5) cm

 

2 700 Kč

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Havelka Roman

"Na pile"

 

akvarel, signováno vlevo dole ROM. HAVELKA, přelom 19./20.století, rámováno.

 

21 x 30 (27 x 36) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Havelka Roman (1877-1950)

Malíř a grafik, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, F. Jeneweina, dále na AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi. Významný představitel Mařákovy krajinářské školy.

(30.4.1877 Jemnice - 20.6.1950 Znojmo)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

6

 

Jambor Josef

"Venkovská stavení"

 

akvarel, signováno vpravo dole JAMBOR, datováno 1913, místo N. Město (Nové Město na Moravě). Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20,5 x 28 (45,5 x 42,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Jambor Josef (1887-1964)

Malíř a grafik, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka u Švabinského. Ve své tvorbě se téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny. Procestoval mnoho evropských zemí. Po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města na Moravě, později se trvale usadil v Tišnově. Tišnovu odkázal sbírku svých obrazů, i několika obrazů jiných autorů.

(29.10.1887 Pohledec, Nové Město na Moravě - 17.9.1964 Tišnov)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

7

 

Multrus Josef

"Horská bystřina s klečí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole MULTRUS, datováno 1929.

 

63,5 x 77 (77 x 90) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Multrus Josef (1898-1957)

Malíř, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jaroslava Bendy a na Akademii výtvarných umění u Vratislava Nechleby, studijní pobyt v Jugoslávii a Itálii, výstavy s JUV Praha, v Rubešově a Topičově saloně a další, zastoupen v řadě evropských galerií, v Národní galerii Praha, Moravské galerii v Brně, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Galerii hlavního města Prahy,

Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Východočeské galerii v Pardubicích.

(12.3.1898, Praha - 3.1.1957 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

8

 

Lauterbach Julius K

"Hrad Kost"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LAUTERBACH. Přelom 19/20. století.

 

28 x 37 (37 x 47) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Lauterbach Julius K (1873-1939)

malíř a grafik, studia u profesora Jankla v Praze, u malíře Friedricha ve Vídni a jeden rok na akademii v Krakově, žil a tvořil v Praze a ve Splitu, kde maloval středomořské krajiny a hlavně pracoval na portrétu mladého krále Petara, řady ilustrací pro významné evropské časopisy

(1873 Praha - 16.12.1939 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

9

 

Cion V.

"Gladioly ve váze"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole V CION, kolem roku 1942. Mimořádně kvalitní široký ručně řezaný rám francouzského typu, starozlaté barvy.

 

79,5 x 60 (95 x 75,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

Cion V. - Cionová (?-?)

Malířka květinových zátiší v Moravské Ostravě. O jejím životě nejsou dostupné téměř žádné informace, kromě té, že emigrovala do Kanady, kde pokračovala v malbě a kde také zemřela.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Procházka Josef

"Postavy na kraji lesa"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA, kolem poloviny minulého století.

 

22 x 32 (30 x 39,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě.

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

11

 

Bouda Cyril

"Sběratelé"

 

vícebarevný dřevoryt, signováno vpravo dole v desce C. BOUDA. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 21,5 x 34,5 (34 x 47) cm

 

1 500 Kč

 

 

Grafika je zařazena ve sbírkách Moravské galerie Brno, inventární číslo C 19058

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Bouda Cyril

"Partie z Karlova mostu - Staromostecká věž v Praze"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou C. BOUDA, vlevo 54. Vzadu připevněn dopis Zemědělské jednoty s poděkováním Ing. Jaroslavu Hruškovi za spolupráci na realizaci výstavy "Výrobní plán zemědělský" datovaný 17. prosince 1940. Rámováno.

 

Tisková plocha 31,4 x 24,3, celý list 49,5 x 37,5, (53 x40,5) cm

 

900 Kč

 

 

Grafika je zařazena ve sbírkách Moravské galerie Brno, inventární číslo C 19052.

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

13

 

neurčeno

"Kozolec - horský seník"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole špatně čitelně, kolem poloviny minulého století. Na pravé straně u blind rámu menší poškození malby.

 

50 x 65,5 (56,5 x 72) cm

 

9 500 Kč

 

Na obraze je s největší pravděpodobností vyobrazena horská krajina ve Slovinsku, dominantou je tzv. KOZOLEC – žebřina sloužící k sušení sena, kukuřice a dalších plodin. Tento způsob sušení je téměř výlučně používán ve Slovinsku. Typů kozolců je hodně, od jednoduchých žebřin přes ty táhnoucí se v dlouhých řadách, případně v řadách zdvojených, ztrojených atd. až po velmi dekorativní struktury připomínající stavení. Jejich použití sice klesá, nicméně v tradičním zemědělství jsou používány dodnes a dokonce jsou, byť v omezené míře, stále vyráběny tradičními metodami. Jejich použití je doloženo dokonce na vyobrazení z poloviny 17. století. Více viz např. na https://www.pierreseche.com/kozolec_en.htm 

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

Neumann Alexander

"Pocta Beethovenovi"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole ALEX N (Neumann), současná práce, vzadu rukou název obrazu. Obraz patří do souboru děl, které malíř namaloval po svém návratu ze Španělska.

 

52,5 x 47 (60 x 54,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Neumann Alexander (*1937)

Figurální malbu studoval u prof. Skácela a prof. Kotoučka v Brně. Jeho pozdější tvorbu nejvíce ovlivnil Bohumil Matal, jehož ateliér často navštěvoval. Velkým zdrojem inspirací mu byl pobyt ve Španělsku, kde strávil několik let. Nyní žije a tvoří v Benešově.

(nar. 1937 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

15

 

Neumann Alexander

"Pouliční muzikant"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole ALEX N (Neumann), současná práce. Obraz patří do souboru děl, které malíř namaloval po svém návratu ze Španělska.

 

62,5 x 53,5 (70 x 61) cm

 

25 000 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Neumann Alexander (*1937)

Figurální malbu studoval u prof. Skácela a prof. Kotoučka v Brně. Jeho pozdější tvorbu nejvíce ovlivnil Bohumil Matal, jehož ateliér často navštěvoval. Velkým zdrojem inspirací mu byl pobyt ve Španělsku, kde strávil několik let. Nyní žije a tvoří v Benešově.

(nar. 1937 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

16

 

neurčeno

"Žďársko - rybníky"

 

olej na plátně, signatura vpravo dole, blíže neurčeno, datováno 1951.

 

50 x 69 (66 x 85) cm

 

1 000 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

17

 

Glückselig Josef

"Jihočeská krajina - Skica od Rožmberka"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole GLÜCKSELIG, datováno 1954. Vzadu uveden název obrazu, signatura, místo STARÁ HLÍNA a opět datace.

 

20 x 29 (26,5 x 35) cm

 

700 Kč

 

 

Glückselig Josef (1908-?)

Malíř, v letech 1929 - 1936 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, pedagogové Nejedlý Otakar, Loukota Josef, Nechleba Vratislav. Člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU). Jeho oleje na plátně Staré jezero na Třeboňsku a Vinice jsou vedeny na Seznamu uměleckých děl ve vlastnictví PRAŽSKÉ ENERGETIKY, a.s.

(12.3.1908 Praha - ?)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

18

 

Krátký Stanislav

"Za humny"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole S. KRÁTKÝ, datováno 1942.

 

49,5 x 65,5 (63 x 79) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Krátký Stanislav (1914-2001)

Malíř, bratr malíře Josefa Krátkého (1891-1918). Na doporučení Augustina Mervarta studoval v soukromé malířské škole Františka Hoplíčka v Olomouci, potom pokračoval v Praze na AVU u Vratislava Nechleby a Josefa Loukoty. Po studiích se vrátil do rodných Vinar, s nimiž spojil další život soukromý i umělecký. Maloval především portréty, figurální motivy, krajinu i květinová zátiší.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

kopista

"Portrét ženy v renesančním šatu s vysokým krajkovým límcem"

 

olej na plátně, nesignováno, první polovina minulého století. Na několika místech silná krakeláž. Kopie zřejmě podle portrétu Barbory Žofie Braniborské z přelomu 16/17. století.

 

68 x 57(85,5 x 74) cm

 

2 900 Kč

 

 

Barbara Žofie Braniborská byla princezna braniborská a vévodkyně württemberská (Barbara Sophia von Brandenburg, 16. listopadu 1584, Halle - 13. února 1636, Štrasburk). Její portrét ve slavnostním šatu je umístěn ve státním muzeu Landesmuseum Württemberg. Autorství je přisuzováno Hans von Aachenovi (1552–1615) nebo německému malíři Georg Donauerovi (1571/73-1634).

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Kopřiva J.

"Květy růže"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. KOPŘIVA, první polovina minulého století.

 

23 x 44 (34 x 56) cm

 

900 Kč

 

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE