261-280   

www.aukcnidum.cz

 

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274  

100

261

 

Lada Josef

"Dívka se džbánem na cestě před vesnicí"

 

ofsetolitografie, signováno vlevo nahoře v desce JOS. LADA, datováno 1944, vydal ODEON, původní velmi kvalitní list. Luxusní rám.

 

Ve výřezu 27,5 x 41,5 (53 x 64) cm

 

4 700 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

262

 

Bauch Jan

"Homér"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou JAN BAUCH, číslováno 7/100, vpravo dole název, sedmdesátá léta minulého století.

 

Ve výřezu 48,5 x 33,5 (72 x 62) cm

 

9 400 Kč

 

 

Skvělá adjustace, reprezentativní celek.

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

263

 

Lada Josef

"O drakovi a Bácovi"

 

mistrovská barevná litografie, nesignováno, děláno pro "Národní pohádky Boženy Němcové", Praha 1926, nakladatelství Vesmír, rámováno, v paspartě, zaskleno, výborný stav.

 

Tisková plocha 21 x 17 cm, ve výřezu 23 x 18,5 (36 x 27) cm

 

3 900 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

264

 

Lada Josef

"O lesní víle"

 

mistrovská barevná litografie, nesignováno, děláno pro "Národní pohádky Boženy Němcové", Praha 1926, nakladatelství Vesmír, rámováno, pasparta, zaskleno, výborný stav.

 

Tisková plocha 21 x 17 cm, ve výřezu 23 x 18,5 (36 x 27) cm

 

5 900 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

265

 

Lada Josef

"O jednom starém psu a vlku"

 

mistrovská barevná litografie, nesignováno, děláno pro "Národní pohádky Boženy Němcové", Praha 1926, nakladatelství Vesmír, rámováno, pasparta, zaskleno, výborný stav.

 

Tisková plocha 21 x 17 cm, ve výřezu 23 x 18,5 (36 x 27) cm

 

5 900 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

266

 

Lada Josef

"Otesánek"

 

mistrovská barevná litografie, nesignováno, děláno pro "Národní pohádky Boženy Němcové", Praha 1926, nakladatelství Vesmír, rámováno v paspartě, zaskleno, výborný stav.

 

Tisková plocha 21 x 17 cm, ve výřezu 23 x 18,5 (36 x 27) cm

 

6 900 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

267

 

Galanda Mikuláš

"Pieseň"

 

zinkografie, signováno v desce Galanda, dole uprostřed tištěný text "Mikuláš Galanda: Pieseň (24 x 32 cm) kresba / v pozostalosti umelca / 1930" vydal 1944 (Slovenský štát).

 

Výřez 30 x 21 (51 x 41) cm

 

19 000 Kč

 

 

Galanda Mikuláš (1895-1938)

Malíř, grafik, ilustrátor, profesor školy uměleckých řemesel v Bratislavě, studia na akademii v Budapešti, dále v Praze na UPŠ u Brunnera a na AVU u Brömseho a Thieleho, studijní cesta do Německa a Paříže. V roce 1933 mu byla udělena cena Slovenské země za krajinářské dílo.

(4.5.1895 Turčianske Teplice - 5.6.1938 Bratislava)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

268

 

Ajvazovskij - kopista

"Noc u Gurzufu - Krym"

 

olej na plátně, kopie podle obrazu "Noc u Gurzufu " Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, ruského malíře arménského původu. Minulé století, originál je z roku 1891.

 

66,5 x 97 (79,5 x 108) cm

 

12 000 Kč

 

 

Ivan Konstantinovič Ajvazovskij maloval žánrové scény, krajinu, nejčastěji však maloval obrazy s mořskou tématikou. Maloval moře na jihu v Benátkách, na severu v Petrohradu, v Turecku, miloval Černé moře. K častým námětům patří právě záběry z okolí Krymu.

Originál nabízeného obrazu je publikován na https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ivan_Aivazovsky#, Night at Gurzuf.

O autorovi kopie ani o původu kopie nemáme žádné informace. Porovnáním fotografií údajného originálu a nabízené kopie zjistíme, že kopista na obraz nepřenesl noblesní pár dámy a pána, na originále vpředu dole.

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

269

 

Toman František Sylva

"Rackové v bouři"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole TOMAN, pod signaturou název díla, určení místa patrně pod rámem, původní kvalitní adjustace.

 

49 x 61 (63,5 x 75,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Toman František Sylva (1886-1942)

Toman František

Narozen 1886 v Prostějově, malíř na Žižkově. Absolvoval tkalcovskou školu. Věnoval se plenérové i žánrové malbě včetně malby pražských motivů. Zemřel v roce 1942 v Praze.

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

270

 

Kudělka Zdeněk

"Faunovo nedělní odpoledne"

 

olej na plátně, signováno vlevo nahoře monogramem ZK (Zdeněk Kudělka) a datováno 1961, vzadu na blind rámu uveden název obrazu a jméno autora. Obraz rámován u známého pražského rámaře Viktora Brůžka. Na jednom místě plátno poškozeno - podlepeno.

 

25 x 37 (28,5 x 40,5) cm

 

8 800 Kč

 

 

Kudělka Zdeněk (1921-1992)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, grafik, žák J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM v Praze, pracoval v grafickém ateliéru Státní tiskárny v Praze, potom jako výtvarný redaktor ve Státním nakladatelství dětské knihy, později Albatros. Řada výstav, řada významných knižních ilustrací.

(3.6.1921 Košatka, Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město - 2.7.1992 Praha)

 

   
     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

271

 

Roškotová Anna

"Stará žena v Jasině"

 

akvarel, signováno vpravo dole A. ROŠKOTOVÁ, vzadu tužkou informace o obraze.

 

62 x 45 (ˇ68 x 50,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Jasiňa (Yasinia) - Podkarpatská Rus, v letech 1919 -1938 byla Jasiňa součástí Československé republiky.

 

Roškotová Anna (1883-1967)

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

272

 

Zlámalová Jindra

"Možná přijede i ..."

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo nahoře JI, datováno 1991, vzadu papírový štítek prodejny Dílo s informacemi o obrazu a razítko DÍLO ČFVU

 

11 x 8 (20 x 16) cm

 

700 Kč

 

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

273

 

 

Halabala Jindřich

Prosklená vitrína "Tulipán"

 

Navrhl Jindřicha Halabala pro Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně ve 30-tých letech jako součást souboru jídelního nábytku. Vitrína má skleněné police i skleněnou horní desku, stav dobrý.

 

Délka 155 cm, výška 137 cm, hloubka 37 cm

 

49 000 Kč

 

 

Soubor "Tulipán" patří mezi nejelegantnější kusy nábytku navržené v Československu ve stylu Art Deco.

V následující položce nabízíme i příborník z téhož nábytkového souboru. Oba kusy zůstávají u původního majitele na Severní Moravě.

V případě zájmu je možno zprostředkovat osobní prohlídku.

Upozorňujeme, že v případě vydražení je nutno si zajistit dopravu.

Omlouváme se za sníženou kvalitu fotografií.

 

Halabala Jindřich (1903-1978)

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

274

 

Halabala Jindřich

Příborník "Tulipán"

 

Navrhl Jindřicha Halabala pro Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně ve 30-tých letech jako součást souboru jídelního nábytku. Horní deska je ze skla v barvě slonové kosti. Drobná poškození, pravděpodobně bude potřebný restaurátorský zásah.

 

Délka 245 cm, výška 96 cm, hloubka 63 cm

 

32 000 Kč

 

 

Soubor "Tulipán" patří mezi nejelegantnější kusy nábytku navržené v Československu ve stylu Art Deco.

V předchozí položce nabízíme vitrínu z téhož nábytkového souboru. Oba kusy zůstávají u původního majitele na Severní Moravě.

V případě zájmu je možno zprostředkovat osobní prohlídku.

Upozorňujeme, že v případě vydražení je nutno si zajistit dopravu.

Omlouváme se za sníženou kvalitu fotografií.

 

Halabala Jindřich (1903-1978)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE