241-260

www.aukcnidum.cz

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Jančálek Cyril

"Cesta mezi skalami"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole CYR. JANČÁLEK, za signaturou čtena datace 1925, první polovina minulého století. Vzadu autorské razítko.

 

49,5 x 35 (60 x 45,5) cm

 

700 Kč

 

 

Jančálek Cyril (1891-1954)

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

242

 

Bílek František

"Na lovu v zimním lese"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vpravo dole F. BÍLEK, druhá poloviny minulého století. Nerámováno.

 

34,5 x 47,5 cm

 

3 000 Kč

 

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

243

 

Solovjev Arkadij

"Vltava ze Zvíkova"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole A. SOLOVJEV, první polovina minulého století, vzadu ověřovací list s podpisem autora, na blind rámu razítko: Přijato pro výstavu SVU Marold (Spolek výtvarných umělců Marold).

 

29 x 55,5 (43 x 67,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Solovjev Arkadij (1902-?)

Malíř, restaurátor, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Nechleby, souborné výstavy v Rubešově galerii v letech 1933, 1935, 1938, 1941, 1943, 1945, 1946, 1947 a 1948, maloval romanticky cítěné krajiny s charakteristickými rybníky a stromovím.

(nar. 2.10.1902 Kolupa, Lotyšsko - ?)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

244

 

Patov A.

"Park v Poltavě"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole azbukou A. PATOV, datováno POLTAVA 1942. Silná krakeláž, místy nepatrně schází barva.

 

41 x 46 (48 x 53) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

245

 

Raymond J.

"Čtyři ženy"

 

olejový pastel, signováno vpravo dole J. RAYMOND, datováno 1958. Rámováno, paspartováno. Vzadu nápis ve švédštině "Original oljepastell av J. Raymond," čili originální pastel od J. Raymonda.

 

Výřez 31 x 42 (49 x 60) cm

 

2 500 Kč

 

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

246

 

 

Baran Edgar

Triptych "Obří bodláky", "Bodlák", "Černý bodlák"

 

kresba tuší, každá kresba signována monogramem EB (Edgar Baran) a datována 1982. Paspartováno, rámováno, rámy poškozeny.

 

Výřez 55,5 x 13 (65 x 23) cm

 

3 750 Kč

 

 

 

Baran Edgar (1937-2011)

Malíř, syn malíře Otakara Barana. Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti obor grafika, věnoval se tématice akvarelu a kvaš-akvarelu, náměty čerpal z Karvinska. Od roku 1958 až do odchodu do důchodu v roce 1998 byl propagačním pracovníkem v NHKG v Karviné, dnes ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s..

(nar. 14.9.1937 Karviná - 14.1.2011)

 

   

       

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

247

 

Jícha Václav

"Pohled do krajiny"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole V. JÍCHA, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 34,5 x 49 (62,5 x 74,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

248

 

Lorencová Jarmila

"Pod Pálavou II"

 

kombinovaná technika, barevné pastely a akvarel, signováno vpravo dole J. LORENCOVÁ, datováno 2010. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 12 x 34,5 (23 x 44,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

249

 

Hofman Vlastislav

"Čtenář"

 

linoryt, signováno v desce monogramem VH (Vlastislav Hofman). Příloha Veraikonu ročník VII., seš. 3-4. List z roku 1919. Adjustováno v paspartě. V horní časti nese papír stopy po přehnutí.

 

Tisková plocha 21,6 x 14,5 cm, celá pasparta 36 x 25,5 cm

 

300 Kč

 

 

 

Hofman Vlastislav (1884-1964)

Mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911 navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let výtvarné práce na českých jevištích.

(6.2.1884 Jičín - 28.8.1964 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

250

 

Rambousek Jan

"Pohled na katedrálu sv. Petra a sv. Pavla v Brně"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou JAN RAMBOUSEK, číslováno 116. Nerámováno, umístěno v paspartě.

 

Tisková plocha 34,5 x 27,5 cm, pasparta 55,5 x 44 cm

 

400 Kč

 

 

 

Rambousek Jan (1895-1976)

Malíř, grafik, ilustrátor, grafický designér, publicista, žák pražské akademie u Nechleby, Preislera a Švabinského, stipendista na École des Beaux Arts v Paříži, spoluzakladatel UB, člen SČUG Hollar, redaktor časopisu Hollar. V letech 1923-1939 byl asistentem u Švabinského v jeho speciálce na akademii, účastnil se na výstavách v Mánesu a Hollaru, zastoupen mj. v Národní galerii, autor českého písma Medieval Z a Brno Z.

(24.5.1895 Praha - 29.5.1976 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

251

 

Vilka Jan

"Sedící muž s kožešinovou čepicí"

 

kresba tužkou, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole J. VILKA (Jan), datováno 1898.

 

12,5 x 13 (25 x 27) cm

 

900 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

252

 

Vilka Jan

"Portrét muže s knírkem a černým motýlkem"

 

kresba tužkou, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole J. VILKA, před signaturou datace 1912. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 17 x 11,5 (27 x 22) cm

 

1 500 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

253

 

Vilka Jan

"Sedící dívka v bílé halence"

 

kresba tužkou kolorovaná akvarelem, nesignováno, přelom 19/20. století. Rámováno, paspartováno.

 

17 x 11,5 (27 x 22) cm

 

1 500 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

254

 

Vilka Jan

"Portrét dívky v modré halence"

 

kresba barevnými pastelkami, signováno vpravo dole J. VILKA, datováno 1898.

 

Průměr obrázku 12,5 cm (s rámem 24,5 x 17) cm

 

1 200 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

255

 

Říha Josef

"Jaro ve Hvozdnici"

 

pastel, signováno vpravo dole J. ŘÍHA, datováno 1982, vzadu papírový štítek prodejny Dílo s informacemi o obraze a razítko ČFVU. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 29 x 44 (46 x 62) cm

 

700 Kč

 

 

Říha Josef (1920-)

Malíř, kreslíř, v průběhu druhé sv. války studoval v Malířské škole Spolku výtvarných umělců Mánes u profesorů V. Tittelbacha, K. Mináře, V. Sychry a J. Baucha v Praze, po válce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové rovněž v Praze, zastoupen ve sbírkách GHMP.

(nar. 12.5.1920 Vídeň)

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

256

 

Dyl Miroslav

"Vinné sklepy"

 

akvarel. signováno vlevo dole DYL M. (Miroslav), vzadu papírový autorský štítek, konec minulého století. Paspartováno, rámováno v širokém hladkém rámku.

 

Výřez 17 x 17,5 (33 x 32) cm

 

600 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

257

 

neurčeno

"Za chalupou"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole, nepřečteno, první polovina minulého století. V horní části listu papír nese stopy přehnutí.

 

Tisková plocha 14 x 14,5, výřez 17,5 x 17 (38,5 x 36,5) cm

 

600 Kč

 

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

258

 

Říha Josef

"Černohorské pobřeží"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole J. ŘÍHA, datováno 1976, číslováno 13/40, vzadu papírový štítek prodejny Dílo a razítko ČFVU. Rámováno, paspartováno.

 

výřez 30,5 x 43,5 (46,5 x 59) cm

 

700 Kč

 

 

Říha Josef (1920-)

Malíř, kreslíř, v průběhu druhé sv. války studoval v Malířské škole Spolku výtvarných umělců Mánes u profesorů V. Tittelbacha, K. Mináře, V. Sychry a J. Baucha v Praze, po válce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové rovněž v Praze, zastoupen ve sbírkách GHMP.

(nar. 12.5.1920 Vídeň)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

259

 

Oberthorová - Popelková Zuzana

"Bílé zátiší"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou Z. OBERTHOROVÁ, datováno 1976, číslováno 73/100, vzadu papírový štítek prodejny Dílo. Rámováno, paspartováno.

 

tisková plocha 25,5 x 45 (47 x 64,5) cm

 

500 Kč

 

 

Oberthorová Zuzana (1949-)

Oberthorová Popelková Zuzana

Malířka, grafička, studovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze (od roku 1989 název Výtvarná škola Václava Hollara). Věnuje se malbě i volné grafické tvorbě. Realizovala řadu samostatných výstav i společných se svým otcem malířem a grafikem Karlem Oberthorem.

(nar. 8.5.1949 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

260

 

Čapek Josef

"Žebrák"

 

linořez, nesignováno, práce Josefa Čapka, pro Album deseti grafických listů Josefa Čapka, Praha Veraikon 1918, list VI. Výborný stav.

 

List 24,5 x 19,5 (50,5 x 41)cm

 

24 000 Kč

 

 

Publikováno v knize Pavly Pečínkové Josef Čapek Grafika.

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE