201-220

www.aukcnidum.cz

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Hůrka Otakar

"Chalupa v zimní krajině"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole OTAKAR HŮRKA, první polovina minulého století, nerámováno. V pravé části drobný restaurátorský zásah.

 

60 x 75 cm

 

4 500 Kč

 

 

Hůrka Otakar (1889-1966)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta ve Francii, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži vzbudil svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech.

(10.9.1889 Koloděje, Praha - 21. 7. 1966 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Jícha Václav

"Za vesnicí"

 

mistrovský akvarel, signováno vlevo dole V. JÍCHA, První polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 43 x 48 (65 x 69) cm

 

2 000 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Bič František

"Kvetoucí větvičky v nízké váze"

 

litografie, signováno dole uprostřed F. BIČ, datováno 1975. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 58 x 23,5 (78 x 43) cm

 

950 Kč

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

204

 

neurčeno

"Sedící ženský akt zezadu"

 

linoryt na šedém papíře, signováno tužkou monogramem ŽS, datováno 1962 a číslováno IV. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 40 x 25 (62,5 x 45,5) cm

 

500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

monogramista JK

"Dívčí akt"

 

kresba tuší, signováno vlevo dole monogramem J.K., mohlo by se jednat o práci Jánuše Kubíčka. Kolem poloviny minulého století.

 

25 x 18,5 (27,5 x 44,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Kubíček Jánuš

Malíř a grafik, fotograf, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské.

(5.12.1921 Nové Hrady, Chrudim - 21.5.1993 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Koníček Ivo

"Cyklista"

 

serigrafie, signováno tužkou vpravo dole KONÍČEK, datováno 1986, číslováno 12/200, volný list.

 

37 x 32 cm

 

340 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

 

Koníček Ivo (1953-)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, je členem Sdružení brněnských keramiků. Věnuje se sochařství, keramice, restaurování, grafice se zaměřením na figurální tvorbu. Jeho specialitou jsou restaurátorské práce na kachlových kamnech.

Výstavy: Brno, Paříž, Olomouc, Mikulov.

(nar. 29.3.1953 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Koníček Ivo

"Telefon"

 

serigrafie, signováno tužkou vpravo dole KONÍČEK, datováno 1986, číslováno 24/200, volný list.

 

32 x 22,45 cm

 

340 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

 

Koníček Ivo (1953-)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, je členem Sdružení brněnských keramiků. Věnuje se sochařství, keramice, restaurování, grafice se zaměřením na figurální tvorbu. Jeho specialitou jsou restaurátorské práce na kachlových kamnech.

Výstavy: Brno, Paříž, Olomouc, Mikulov.

(nar. 29.3.1953 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Koníček Ivo

"Staří manželé se žlutou petrolejkou"

 

serigrafie ručně kolorovaná akvarelem, signováno tužkou vpravo dole KONÍČEK, datováno 1986, číslováno 18/200, volný list.

 

32 x 24 cm

 

340 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

 

Koníček Ivo (1953-)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, je členem Sdružení brněnských keramiků. Věnuje se sochařství, keramice, restaurování, grafice se zaměřením na figurální tvorbu. Jeho specialitou jsou restaurátorské práce na kachlových kamnech.

Výstavy: Brno, Paříž, Olomouc, Mikulov.

(nar. 29.3.1953 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Koníček Ivo

"Staří manželé a květovaná petrolejka"

 

serigrafie ručně kolorovaná akvarelem, signováno tužkou vpravo dole KONÍČEK, datováno 1986, číslováno 36/200, volný list.

 

34 x 24,5 cm

 

340 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

 

Koníček Ivo (1953-)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, je členem Sdružení brněnských keramiků. Věnuje se sochařství, keramice, restaurování, grafice se zaměřením na figurální tvorbu. Jeho specialitou jsou restaurátorské práce na kachlových kamnech.

Výstavy: Brno, Paříž, Olomouc, Mikulov.

(nar. 29.3.1953 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Koníček Ivo

"Staří manželé se srdcem na talíři"

 

serigrafie, signováno tužkou vpravo dole KONÍČEK, datováno 1986, číslováno 8/200, volný list.

 

29,5 x 31,5 cm

 

340 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

 

Koníček Ivo (1953-)

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, je členem Sdružení brněnských keramiků. Věnuje se sochařství, keramice, restaurování, grafice se zaměřením na figurální tvorbu. Jeho specialitou jsou restaurátorské práce na kachlových kamnech.

Výstavy: Brno, Paříž, Olomouc, Mikulov.

(nar. 29.3.1953 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Hakl Jan

"Pražské nábřeží"

 

olej na dřevě, signováno vpravo dole, datováno 1949, zajímavá práce námořního kapitána.

 

36 x 51 (47 x 62,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Hakl Jan (1895-1973)

malíř, námořník, soukromá studia u Karla Holana, tématicky čerpal z cest a námořnického života, na umělcovu tvorbu je patrný i vliv Jana Zrzavého, v roce 1953 měl výstavu Obrazy z cest námořníka uspořádanou v pražské galerii Práce

(3.3.1895 Praha - 11.11.1973 Praha)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

212

 

nesignováno

"Srna na kraji lesa"

 

olej na kartonu, přelom 19. a 20. století.

 

50 x 70 (62 x 84) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Hlaváč L.

"Ruská jízda na saních s koňským dvojspřežím"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole L. HLAVÁČ, nedatováno, první třetina minulého století, rám z dubového masivu.

 

27 x 41,5 (35 x 49) cm

 

1 200 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

nesignováno

"PORGES - Průmyslový objekt"

 

olej na tvrzené malířské desce, nesignováno, kvalitní adjustace, kvalitní práce. Malba i na zadní straně.

 

36 x 42 (49,5 x 54,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Bubeníček O.

"Na návsi"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole v desce O. BUBENÍČEK, první polovina minulého století.

 

18,5 x 16,5 (27 x 22) cm

 

1 900 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

neurčeno

"Zátiší s lahví a ovocem"

 

lavírovaná kresba tuší, signováno vlevo dole - neurčeno, datováno 1938. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20,5 x 27,5 (34,5 x 47,5) cm

 

600 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

neurčeno

"Týnský chrám v Praze"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, neurčeno, konec 19. století.

 

28 x 17,5 (32,5 x 22) cm

 

700 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Popov

"Mořské pobřeží - Zlaté Písky"

 

tempera na papíře, signováno vlevo dole azbukou - čteme POPOV (?), vzadu uveden název místa a datace 1961.

 

26,5 x 32 (40 x 44) cm

 

800 Kč

 

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

 

Cinkl V.

"Houbařské zátiší"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole V. CINKL, kolem poloviny minulého století.

 

50 x 65 (69 x 84) cm

 

1 700 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Vaca Karel

"Návrh scény pro divadlo Semafor"

 

asambláž, podklad plátno lepené na lepence, vzadu rukou psaný text: Zdeněk Všelicha - Otmar Dvořák = A.V. Suchovo Kobylin, Nechte toho pánové /Obrazy minulosti/, Divadlo Semafor PHA, vzadu uvedeno jméno utora Vaca Karel, datováno 1987. Kvalitní adjustace.

 

35 x 47 (51 x 62) cm

 

19 000 Kč

 

 

Scénografie 20. století, výborná práce vynikajícího autora, umělecká a dokumentační hodnota.

 

Vaca Karel (1919-1989)

Malíř, grafik, návrhář plakátů, ilustrátor, scénograf, studoval na soukromé škole užité grafiky prof. Rottera a na VŠUP u prof. Filly, člen skupiny TRASA, zastoupen v Národní galerii Praha, v Národním muzeu v Praze, v galeriích v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Litoměřicích, v Havlíčkově Brodě.

(21.7.1919 Prostějov - 31.3.1989 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE