121-140

www.aukcnidum.cz

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

 

Landa Michal

Párové listy "Pokušení"

 

barevná litografie, dole uprostřed signováno tužkou M. LANDA (Michal), číslováno 16/35 a 35/35, druhá polovina minulého století, pasparta, rámováno v olepu.

 

Tisková plocha 19 x 14,5 a 18,5 x 14 (36 x 30 a 35,5 x 29,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Landa Michal (1949-)

Grafik, malíř, žije a tvoří v Letech u Dobřichovic, zaměřuje se na portrétní a figurální malbu, člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU).

(nar. 30.10.1949 Praha)

 

   
   
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

122

 

neurčeno

"Kufr plný dětských vzpomínek a pouliční lampa"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou - neurčeno, datováno 86, číslováno 71/100. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 32,5 x 24,5 (50,5 x 40) cm

 

900 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

neurčeno

"Zátiší v garáži se žlutým srdcem"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou - neurčeno, datováno 86, číslováno 23/140. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 32,5 x 23 (50 x 40,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

124

 

neurčeno

"Krajina se stromy"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole, neurčeno, druhá polovina minulého století.

 

27 x 35,5 (43,5 x 53) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

125

 

Fischerová - Kvěchová Marie

"Alegorie podzimu"

 

kombinovaná technika, kresba tuší kolorovaná akvarelem a kvašem, signováno uprostřed MFK (Marie Fischerová Kvěchová), první polovina minulého století. Samotný obrázek má tvar rondelu. Paspartováno, rámováno.

 

Průměr kresby 15 cm, obdélníkový výřez 25,5 x 18 (s rámem 39,5 x 30) cm

 

3 900 Kč

 

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1892-1984)

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

V březnu 2011 jsme dostali mail

... je to radost si při prohlížení katalogu znovu zavzpomínat na její práce i na setkání s ní při štaflích. Jsem šťastna, že se její tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

126

 

Jančálek Cyril

"Pohled do krajiny"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole JANČÁLEK, první polovina minulého století. Na několika místech drobně odlouplá barva.

 

50 x 60 (59,5 x 69,5) cm

 

700 Kč

 

 

Jančálek Cyril (1891-1954)

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

127

 

nesignováno

"Přístav"

 

olej na malířské lepence, signatura nenalezena, první polovina minulého století.

 

40,5 x 32 (49 x 40) cm

 

800 Kč

 

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Dolínková Miroslava

"Měsíčky v modré váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. DOLINKOVÁ, kolem poloviny minulého století, vzadu na blind rámu papírový autorský štítek.

 

49 x 33,5 (63,5 x 50) cm

 

2 000 Kč

 

 

Dolinková Miroslava (1913-?)

Malířka, grafička, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Vratislava Nechleby a Václava Viléma Štecha.

(22.9.1913 Praha -?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

129

 

Drha Josef

"V pískovně"

 

akvarel, nesignováno, vzadu autorské razítko Josef Drha akademický malíř.

 

44,5 x 60,5 (47,5 x 63,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

130

 

neurčeno

"Zima na návsi"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno špatně čitelně 1953 (?), rám zlaté barvy s vnitřním zlatým a černým olištěním.

 

56 x 75,5 (72,5 x 90,5) cm

 

14 500 Kč

 

 

Obraz výborně zachycuje zimní atmosféru a řadí se mezi nejlepší zimní scenérie nabízené na našich aukcích, malíř vychází z Blažíčkovy krajinářské školy.

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

131

 

André

Dva obrazy "New York"

 

akryl na plátně, oba signovány vzadu ANDRÉ, číslovány 36, nerámovány.

 

Každý 40 x 40 cm

 

17 000 Kč

 

 

Do prodeje získáno přímo od autora.

 

   
         
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

132

 

André

"Kočka"

 

akryl na plátně, signováno vzadu ANDRÉ, číslováno 33, nerámováno.

 

100 x 70 cm

 

30 000 Kč

 

 

Do prodeje získáno přímo od autora.

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

André

"Slunečnice"

 

kombinovaná technika na plátně, signováno vzadu ANDRÉ, číslováno 32, nerámováno.

 

90 x 70 cm

 

30 000 Kč

 

 

Do prodeje získáno přímo od autora.

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

134

 

André

"Morning of the Tiger"

 

kombinovaná technika na plátně, signováno vzadu ANDRÉ, nerámováno. Inspirováno malířovou kočkou.

 

95 x 70 cm

 

30 000 Kč

 

 

Do prodeje získáno přímo od autora.

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Mervart Augustin

"Z Dalmácie - Dům nad mořskou zátokou"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole AUG. MERVART, datováno 1929, luxusní ručně řezaný rám drobně poškozený, zaskleno.

 

33 x 39 (44 x 49,5) cm

 

14 000 Kč

 

 

Krásná práce jednoho z nejlepších krajinářů z Moravy.

 

Mervart Augustin (1889-1968)

Malíř, sochař, významný moravský krajinář, studoval sochařství u profesorů F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí - 15.6.1968 Přerov)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

136

 

Myslivec František

"Plachetnice u mořského pobřeží"

 

miniaturní olej na malířské lepence, signováno vlevo dole FR. MYSLIVEC, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, v levé části pasparta poškozená vlhkostí.

 

5 x 9,5 (19 x 24,5) cm

 

1 100 Kč

 

 

Myslivec František (1890-1965)

Grafik, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen ve sbírkách MG v Brně.

(30.12.1890 Brno - 28.9.1965 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

137

 

Zakrynyčny Viktor

"Zima - starý dům"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole VIKTOR Z (Zakrynyčny), vzadu papírový štítek Galerie V- ateliér v Tišnově s informacemi o obraze a datací 2006.

 

37 x 29,5 (45 x 37,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Zakrynyčny Viktor (1967-)

V roce 1993 absolvoval fakultu výtvarných umění na Ukrajině, titul Mgr., dále studoval v Aténách u sochaře Ramaziho, zde se seznámil mimo jiné i s tradicemi antického sochařství. Od konce devadesátých let žije v Brně. V současnosti se věnuje malířské tvorbě v polohách realistického až impresionistického přístupu s námětovou pestrostí. Zobrazuje krajinu, architekturu, zátiší i figuru.

(nar. 1967 na Ukrajině)

 

   
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

nesignováno

"Rybáři s ulovenou mořskou nymfou"

 

olej na malířské lepence, nesignováno, patrně autor z okruhu Beneše Knüpfera, 19. století.

 

23 x 27,5 (29,5 x 34,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Tasev Atanas

"Odpočinek při práci na poli"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole A. TASEV.

 

33,5 x 39 (48 x 53) cm

 

6 500 Kč

 

 

Tasev Atanas (1897-1991)

Bulharský malíř, zahraniční zdroje uvádějí jako místo narození Sofii (ARTPRICE). Po vyloučení ze studia na bulharské akademii - překročil zákaz vystavovat během studia na akademii - studoval v letech 1920 - 1924 na Akademii výtvarných umění v Praze u Vojtěcha Hynaise. Díla nabízená k prodeji ukazují, že maloval různé žánry. Byl také vyhledávaným malířem podobizen významných osobností kulturního a politického dění. Portrétoval mimo jiné Alfonse Muchu či Jana Masaryka. "Toman" sice uvádí, že působil v Praze, ale časově jeho pobyt nevymezuje. Podle článku na stránkách RADIO BULGARIA ze dne 17.9.2016 pobýval také ve Švédsku, USA, Španělsku, vrátil se do Bulharska (viz [*]).

(4.3. 1897 - 1991)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

140

 

Manes Antonín

"Růže s květem a poupaty"

 

kvaš, signováno na zadní straně Ant. MANES. Vyměněna pasparta, k signatuře je snadný přístup.

 

Ve výřezu 27 x 22,5 (41 x 34) cm

 

15 000 Kč

 

 

Krásná galerijní práce.

 

Mánes Antonín (1784-1843)

Malíř v Praze, otec Josefa, Quida a Amálie Mánesových, již v roce 1806 zažádal o studia na nově otevřené pražské akademii u Karla Postla, studoval krajinomalbu, od roku 1936 pak byl na této škole profesorem, zastoupen v Národní Galerii Praha, v Galerii výtvarného umění Ostrava. Zakladatel české krajinářské školy 19. století.

(3.11.1784 Praha - 23.7.1843 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE