081-100

www.aukcnidum.cz

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Šott Jiří

"Zimní mosty Vltavy"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole ŠOTT, vzadu autorský štítek ASSOCIATION OF ARTISTS s informacemi o obraze a razítkem autora.

 

60 x 90 (73 x 103) cm

 

9 000 Kč

 

 

Použitou techniku malby označil autor na štítku jako neopointilismus.

 

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Hudeček Antonín

"Krajina z Orlických hor"

 

olej na lepence, signováno tužkou vpravo dole ANT. HUDEČEK, nedatováno, rámováno, pod sklem.

 

50 x 65,5 (72 x 88,5) cm

 

27 000 Kč

 

 

Hudeček Antonín (1872-1941)

Malíř, studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké zastoupení v Národní galerii Praha atd.

(14.1.1872 Loucká, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice - 11.8.1942 Častolovice, Rychnov nad Kněžnou)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Malínský Jaroslav

"Myslivecké zátiší"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole JAR. MALÍNSKÝ, datováno 1928, nad signaturou rukou psaná dedikace "K výročí svatby manželům ...".

 

92 x 70 (110 x 88) cm

 

29 000 Kč

 

 

Mistrovská galerijní práce, reprezentativní obraz i celek.

 

Malínský Jaroslav (1897-1979)

Malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku. Věnoval se malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese. Pracoval v redakčním klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(12.5.1897 Praha - 26.4.1979 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Štolfa Vojtěch

"Stavba přehrady"

 

mimořádně kvalitní kresba tuší, akvarel a kvaš, signováno, datováno 26.8.1952, vzadu částečně poškozený štítek, název přehrady z něj nelze přečíst, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 34 x 61 (61 x 86,5) cm

 

5 900 Kč

 

 

Kromě galerijní vysoká dokumentační hodnota.

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace o přírodě.

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Vochoč Jan

"Interiér s ženou v křesle a panoramatem města za okny"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole JAN VOCHOČ, datováno PARIS 1911, široký zdobný rám poškozený.

 

62 x 73 (78,5 x 89,5) cm

 

59 000 Kč

 

 

Mistrovská práce, ojedinělá nabídka, mimořádná pointilistická malba. Vzhledem k dataci moderní vynikající práce.

 

Vochoč Jan (1865-1920)

Malíř podobizen, krajin a žánrových námětů, narodil se v Hrdlořezech, zemřel v Praze, studia na pražské akademii, dále na akademii v Mnichově u Gysise a Hertericha, významnými pro jeho tvorbu byly pobyty v Bulharsku a v Paříži, v Mnichově žil a tvořil jedenáct let, po roce 1902 působil v Paříži, kde přilnul ke způsobu malby Claude Moneta, tvořil i ve stylu pointilismu, v Praze se specializoval na zachycení Malé Strany a Hradčan

(23.3.1865 Hrdlořezy - 20.3.1920 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Karl Paul Themistocles von Eckenbrecher

"Osada na mořském pobřeží - Conradi"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole T. v. ECKENBRECHER, kolem roku 1890, v horní části obrazu je poškozeno plátno (cca 1x6 cm).

 

59 x 90 (74,5 x 105) cm

 

19 000 Kč

 

 

Mistrovská romantická práce.

 

Karl Paul Themistocles von Eckenbrecher (1841-1921)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Čapek Josef

"Žena"

 

původní linořez, nesignováno, práce Josefa Čapka pro Album deseti grafických listů Josefa Čapka, Praha Veraikon 1918, list III. List je fixovaný na podkladu jiné barvy, Výborný stav, rámováno, paspartováno, výřez pasparty je větší než celý list.

 

List 26 x 18,8 (52 x 45,5) cm

 

24 000 Kč

 

 

Publikováno v knize Pavly Pečínkové: Josef Čapek, Grafika.

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Kalvoda Alois

"Zasněžená krajina s vodou a břízami"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole Al. KALVODA, pravděpodobně počátek minulého století. Na hladkém, černě lakovaném rámu holandského typu je připevněn ozdobný kovový štítek se jménem autora.

 

74 x 97 (88 x 112) cm

 

95 000 Kč

 

 

Mistrovská práce české krajinářské školy.

Cena do aukce výrazně snížená.

 

Kalvoda Alois (1875-1934)

Malíř a grafik v Praze, přední Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na pražské akademii u Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje.

(15.5.1875 Šlapanice, Brno - 25.6.1934 Běhařov, Klatovy)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

nesignováno

"Severská krajina kolem zátoky"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1860, krakeláž, rám zlaté barvy.

 

60 x 83 (81 x 102) cm

 

29 000 Kč

 

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Šetelík Jaroslav

"Hradčany a sv. Mikuláš v zimě"

 

mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno vpravo dole JAROSLAV ŠETELÍK, kolem roku 1935, luxusní platinově-stříbřený rám. Obraz ve výborném stavu pod sklem, na rámu na několika místech drobná odloupnutí.

 

45 x 63 (60 x 78) cm

 

65 000 Kč

 

 

Vysoce reprezentativní práce.

 

Šetelík Jaroslav (1881-1955)

Malíř, kreslíř, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze.

(10.8.1881 Tábor - 12.12.1955 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Malý Václav

"Rodinná idyla u dřevěnice pod košatým stromem"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole V MALÝ, kolem roku 1912, pouze na blind rámu.

 

104 x 116 cm

 

49 000 Kč

 

 

Malý Václav (1874-1935)

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Brožíka a Schwaigera, zprvu maloval motivy ze Staré Prahy. Jeho obraz "Předměstí v chumelenici" koupilo ministerstvo ve Vídni (Rakousko-Uhersko), potom maloval obrazy z Chodska a Slovácka. Kromě krojovaných scén proslul i pracemi ze života sedláků, polních prací apod. Na výstavě HAGENBUNDU ve Vídni 1910 vzbudilo jeho Chodsko senzaci, jeho obrazy byly reprodukovány v Londýně, Paříži atd. Domažlice darovaly jeho obraz prezidentu Masarykovi. Je zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze.

(19.2.1874 Praha - 9.10.1935 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

92

 

monogramista

"Sedící dívka"

 

portrétní kresba uhlem, signováno vpravo dole monogramem F.F. nebo F.T, datováno 1943, rámováno, zaskleno.

 

47,5 x 34,5 (51,5 x 38,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Dvořák Jiří

"Hra na housle - Máj"

 

mistrovská tempera, pastel, kvaš, akvarel, signováno vpravo dole tužkou JIŘÍ DVOŘÁK, signatura hůře viditelná, před rokem 1950. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 24,5 x 23,5 (37,5 x 43,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

Skvělá komorní figurální práce.

 

Dvořák Jiří (1891-1977)

Malíř, grafik, studoval na Akademii v Praze u profesora Nechleby, učil kreslení na středních školách, v jeho tvorbě se odrážely i vzpomínky na účast v bojích čs. legionářů v Rusku.

(10.4.1891 Střítež, Třebíč - 25.1.1977 Ivančice)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

94

 

neurčeno

"Vědecké zkoumání králova mozku"

 

karikaturní kresba a štětcová malba tuší, signováno vpravo dole, nepřečteno, luxusní adjustace v textilní paspartě, rám tvoří textilní páska, nádherný sběratelský kus.

 

Ve výřezu 35 x 34 (49 x 47) cm

 

2 500 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

neurčeno

"Život v St. Brelade´s Bay - ostrov Jersey"

 

kvaš, vpravo dole uveden název obrazu S' Brelade's Bay, signatura nepřečtená, 19. století, velmi náročná umělecká adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 21 x 49 (44 x 71,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Ostrov Jersey je dnes závislé území britské koruny, leží v Lamanšském průlivu mezi Francií a Británií. Strážní věž, na obraze ještě osamělá, je již obklopena zástavbou.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Hinčica Jan

"Kubistické zátiší s ovocem, lahví a číšemi"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. HINČICA, nedatováno, rám, pasparta, sklo.

 

Výřez 50 x 39 (69 x 56,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Výborná práce galerijní úrovně.

 

Hinčica Jan (1905-1982)

Malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně.

(29.6.1905 Ostrava - 13.3.1982 Ostrava)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Jaroněk Bohumír

"Pod borovicemi"

 

mistrovský barevný dřevoryt, signováno vlevo dole B. JARONĚK, nedatováno, rámováno, pod sklem.

 

39,5 x 52 (67 x 79,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Sbírkový kus.

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Jaroněk Bohumír

"Krajina s vinnou révou a vodou - Dubrovník I."

 

mistrovský trojbarevný dřevoryt na dvoubarevném podkladu, signováno tužkou vpravo dole B. JARONĚK, signatura zasahuje do obou barev podkladu, nedatováno, rámováno, pod sklem.

 

63,5 x 49,5 (68,5 x 54,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Sbírkový kus.

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Hofman Vlastislav

"Máchův Máj D 40"

 

velká mistrovská tempera, signováno vpravo dole HOFMAN, návrh plakátu divadelního představení Máchova Máje, které se konalo v pražském divadle D40, drobné poškození.

 

140 x 91 (148 x 99) cm

 

9 000 Kč

 

 

Divadlo založil v roce 1934 E. F. Burian jako divadlo D34, číslo se až do roku 1951 měnilo podle letopočtu druhé části sezony. Během okupace se divadlo soustředilo na ryze národnostní témata. K inscenaci Máje (Máj zde byl inscenován dvakrát v letech 1935 a 1936) se vrátilo v reakci na převoz ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy. Máchův druhý pohřeb v květnu 1939 na Vyšehradě se proměnil v národní manifestaci, dle slov Jiřího Padevěta „Šlo o jednu z prvních a co do počtu zúčastněných jednu z největších nenásilných manifestací proti nacistické okupaci". V roce 1941 bylo divadlo gestapem zavřeno. K činnosti se vrátilo po skončení války.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/karel-hynek-macha-ostatky-exhumace-basnika-manifestace-proti-nacismu.A180927_103102_praha-zpravy_rsr

 

Hofman Vlastislav (1884-1964)

Mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911 navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let výtvarné práce na českých jevištích.

(6.2.1884 Jičín - 28.8.1964 Praha)

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Vajce Stanislav

"Můj dům, můj hrad"

 

olej - tempera na sololitu, signováno, kolem roku 1970, velká reprezentativní práce, místy drobná poškození malby.

 

122 x 123 (136 x 136) cm

 

95 000 Kč

 

 

Vajce Stanislav (1935-)

Malíř, grafik, sochař, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a malířský ateliér u J. Nováka a A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1987 žije v Německu, byl často oceňován na mezinárodních uměleckých soutěžích, množství výstav doma i v zahraničí, u nás zastoupen v Moravské galerii v Brně

(nar. 26.4.1935 Klatovy)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE