041-060

www.aukcnidum.cz

 104. AUKCE BRNO - 17.3.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 104. AUKCE

41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie I."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

Tisková plocha 14,5 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie II."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

Tisková plocha 15 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie III."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

Tisková plocha 15 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Smilková Oxana

"Dívčí akt na koni"

 

mistrovská kresba tuší na zmuchlaném papíru, dole uprostřed signováno OXANA SMILKOVÁ, dole vlevo datováno 1999. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 24 x 17 (36,5 x29,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Smilková Oxana (1955-)

Doc. PhDr. Oxana Smilková, CSc. je režisérka, grafička, malířka, herečka, doktor filosofie. Studovala herectví na Kyjevském státním institutu divadelního umění a režii na Státním institutu divadelního umění A.V. Lunačarského v Moskvě. Od roku 1994 žije v České republice, získala české občanství. Pracuje jako hostující režisérka v divadlech ČR, EU a jako pedagog na Divadelní fakultě JAMU Brno. Profesionálně se zabývá také výtvarným uměním, vystavovala v Evropě, USA, ČR, Rusku.

(nar. 16.8.1955 Kyjev, Ukrajina)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

František Tavík Šimon

"MI-CARĘME V PAŘÍŽI"

 

barevný lept na papíře, signováno tužkou vpravo dole T. F. Šimon, dále v desce, značeno vodoznakem, datováno 09. V Seznamu grafických prací T. F. Šimona pod číslem 102 z roku 1909.Tisková plocha nese nepatrné stopy po přeloženi a téměř neznatelné skvrny.

 

Tisková plocha 30 x 30,5 (42 x 42) cm

 

12 000 Kč

 

 

Skvělá sběratelská a galerijní grafika.

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

monogramista LS

"Postava s krosnou před chalupou v dunách"

 

olej na dřevěné desce, vpravo dole signováno monogramem, kolem roku 1940, nová umělecká adjustace.

 

17,5 x 12,5 (31,5 x 26,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Výborná komorní práce.

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

47

 

Nowopacky Jan

"Vesnice pod horami"

 

tužka, akvarel, signováno vlevo dole JAN NOWOPACKÝ, galerijní práce kolem roku 1860.

 

25 x 42,5 (43 x 58) cm

 

2 500 Kč

 

 

Nowopacký Jan (1821-1908)

Malíř, kreslíř, grafik, malíř císařského dvora ve Vídni.

(14.11.1821 Nechanice,Hradec Králové - 3.7.1908 Slavětín, Louny)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Blažek Jan

"Únor 1945"

 

kvaš na kartonu, signováno vpravo dole BLAŽEK, datováno 1945, na zadní straně zátiší s hruškou a jablky, olej - tempera. Vzadu na rámu rukou psaný text "Únor 1945", skica k obrazu, jméno autora a razítko Stálá výstava školy umění ve Zlíně.

 

37,5 x 51 (56 x 70) cm

 

16 000 Kč

 

 

Reprezentativní masivní rám, vynikající celek. Mistrovská práce galerijní hodnoty.

 

Blažek Jan (1920-1981)

Malíř, narozen v Křídlech na Vysočině, studoval na zlínské Škole umění u Wiesnera a Gajdoše, později na stejné škole působil a zůstal na ní i po jejím přestěhování do Uherského Hradiště. Jako pedagog vychoval celou řadu výtvarníků, kteří dnes patří k významným umělcům.

(10.1.1920 Křídla Žďár nad Sázavou - 5.9.1981 Uherské Hradiště)

 

      
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Kraus František Josef

"Plachetnice v přístavu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole FJ KRAUS (František Josef), kolem poloviny minulého století. Obraz rámován v širokém zdobném rámu, plátno na jednom místě podlepené.

 

60,5 x 72 (80 x 92) cm

 

7 000 Kč

 

 

Mistrovská práce.

 

Kraus František Josef (1904-1976)

malíř, grafik, profesor kreslení v Kroměříži, studium na ČVUT Praha u Blažíčka a na akademii v Praze u T. F. Šimona, soukromě v Paříži, Bruselu, Mnichově, studijní cesty po Evropě a severní Africe, člen Sdružení výtvarných umělců moravských Aleš v Brně, maloval krajiny, architekturu, chrámové interiéry.

(14.6.1904 Olomouc-Hodolany - 1.11.1976 Olomouc)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

50

 

Sládek Jan Václav

"Léto u Ostravice"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J.V. SLÁDEK, datováno 1939, vzadu staré kruhové razítko neurčené galerie, široký zdobný rám ve starozlaté barvě.

 

54 x 70 (70 x 84) cm

 

16 000 Kč

 

 

Mistrovská práce, reprezentativní celek.

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha. Významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd.. Vydal soubor pohlednic z Ostravska.

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

Marková Cecílie

"P.F. 1980"

 

žluté křídy na černém papíře, dvakrát signováno C. MARKOVÁ (Cecílie ). Adjustováno v tmavě zelené textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 15 x 22, celá pasparta 28 x 33) cm

 

6 700 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

52

 

Marková Cecílie

"Čas tvoření"

 

uhel na růžovém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1992. Adjustováno v tmavě zelené textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 18 x 23, celá pasparta 33 x 36 cm

 

8 000 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

53

 

Marková Cecílie

"Květina duše"

 

kresba tužkou na světle modrém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1992. Adjustováno ve vínově červené textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 25 x 18, celá pasparta 37 x 30 cm

 

8 000 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

Marková Cecílie

"Sen"

 

hnědá pastelka na žlutém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1989. Adjustováno v okrové textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 27 x 2, celá pasparta 42 x 32 cm

 

10 500 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

Marková Cecílie

"Jitro"

 

pastel na světlerůžovém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1992. Adjustováno v tmavě zelené textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 28 x 20, celá pasparta (45 x 33) cm

 

10 700 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

56

 

Marková Cecílie

"Probuzení"

 

barevné pastelky na černém papíře, signováno dole uprostřed C. MARKOVÁ, datováno 1992. Adjustováno v hnědé textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 30 x 20, celá pasparta 48 x 33 cm

 

16 000 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Marková Cecílie

"Autoportrét"

 

bílý pastel na černém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1991. Adjustováno v hnědé textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 36 x 27, celá pasparta 50 x 38 cm

 

25 000 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

Marková Cecílie

"Medijní rostlina"

 

bílý pastel na černém papíře, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ (Cecílie), datováno 1990. Adjustováno v hnědé textilní paspartě, nerámováno.

 

Výřez 37 x 28, celá pasparta 50 x 38 cm

 

20 000 Kč

 

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Insitní malířka, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně. Její kresby představující imaginativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary jsou zcela původní, stejně jako její malby.

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

59

 

Schadt Karel

"Cesta v březovém háji"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole K. SCHADT, první polovina minulého století.

 

69,5 x 98 (86 x 115) cm

 

15 000 Kč

 

 

Schadt Karel (1888-1952)

Malíř krajinář, 1911 - 1916 studium v Kalvodově krajinářské škole, podnikal studijní cesty do Itálie, Jugoslávie, Německa, Francie, pobýval v Praze, na Příbramsku, ve Vysokých Tatrách, účastnil se výstav ve Vídni, Paříži, v Praze to byl Topičův salon a Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii.

(20.11.1888 Příbram - 19.6.1952 Příbram)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

60

 

Veris - Zamazal Jaroslav

"Procházka pod antickou akropolí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole VERIS, druhá polovina minulého století. Vzadu rukou psaný text.

 

51 x 70,5 (66 x 82) cm

 

15 000 Kč

 

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE